'Hou bezoek EU goedkoop'

Een bezoek aan de EU wordt flink duurder. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) beslist eind april met Europese collega's waarschijnlijk dat de visumprijs voor het Schengengebied (bijna de hele EU en wat landen daarbuiten), stijgt van 35 naar 60 euro.

Jan van Montfort Foto IKV IKV

Directeur Jan van Montfort van de kerkelijke vredesbeweging IKV is een tegencampagne gestart.

Waarom willen de Schengenlanden de prijs verhogen, denkt u?

'De productiekosten van visa gaan omhoog, omdat er biometrische gegevens in worden opgenomen. Met die persoonsgebonden kenmerken, bijvoorbeeld een irisscan, is het makkelijker iemand te identificeren. Wij denken dat de extra kosten voor het maken van het visum worden afgewenteld op de klant.'

Wat is daar op tegen?

'Wij zien de EU als promotor vandemocratie en open samenlevingen. Wij vinden het daarom gek dat voor jonge mensen uit bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië een extra obstakel wordt opgeworpen om het Westen te bezoeken. Minister Bot heeft deze week nog gezegd dat landen als Bosnië en Servië perspectief op EU-toetreding moeten behouden. Dan moet je die mensen ook de mogelijkheid geven het Westen te bezoeken.'

Gaat het u vooral om landen in voormalig Joegoslavië?

'Onze partners daar vertellen ons dat de formaliteiten om visa aan te vragen nu al tot grote frustraties leiden. Als ze dan toch duurder moeten worden, kan er voor landen die perspectief op EU-lidmaatschap hebben een uitzondering worden gemaakt.'

U heeft Verdonk een brief gestuurd. Denkt u dat ze positief reageert?

'Als je ziet voor welke waarden zij staat, dan zeg ik ja. Zij is een groot pleitbezorger van Europese en Nederlandse democratische waarden. Dan kan je geen argument verzinnen om bezoeken van die jongeren te bemoeilijken. Natuurlijk laat ze ook meewegen wat electoraal het beste is, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat ze niet akkoord gaat.'

Op www.ikv.nl kunnen mensen die het eens zijn met Jan van Montfort een petitie aan Rita Verdonk ondertekenen.

    • Wilmer Heck