Het paasvuur in Grolloo

Sinds begin jaren negentig wordt het voor gemeentes in Oost- en Noord-Nederland steeds moeilijker om de traditionele paasvuren te laten voldoen aan de aangescherpte milieuwetgeving. Zo ook voor de gemeente Grolloo, een dorp van 7.000 inwoners in de Drenthse gemeente Aa en Hunze. Hun paasvuur wordt sinds jaar en dag gehouden aan de Heetlagendijk, een voormalige zandweg die in de ruilverkaveling geasfalteerd is en grenst aan een bossingeltje. Dit is een compilatie uit de berichtgeving van de Vrijwilligersvereniging van dorpsbelangen Grolloo en omstreken (VDGO), rond de paasvurenkwestie (volledig terug te vinden via http://grolloo.org/vdgo/vdgo.html):

3 mei 2004. Vergadering VDGO stelt probleem verzekering paasvuur aan de orde. VDGO kan niet aan de voorschriften van de gemeente Aa en Hunze voldoen, een eis van de verzekeringsmaatschappij.

27 augustus 2004. Brief van de gemeente: er kan geen uitzondering op de wet worden gemaakt voor Grolloo. Advies uit te zien naar een andere locatie.

6 december 2004. VDGO stuurt bezwaarschrift aan Aa en Hunze. “Als wij het niet zelf hadden gevraagd, was er niets aan de hand geweest.“ VDGO biedt aan preventieve maatregelen te nemen. Aanvraag voor een gesprek met gemeente.

18 januari 2005. Gesprek met wethouders Wiersum en Kruit. “Er is begrip voor onze situatie, maar men kan niet anders. VDGO ziet een andere locatie niet als andere oplossing. (...) VDGO zal zich terugtrekken als organisator indien er geen ontheffing komt voor oude locatie.“

1 maart 2005: Brief van Aa en Hunze, naar aanleiding van overleg met Wiersema & Kruit. Grolloo krijgt nog één keer toestemming om op huidige locatie paasvuur te houden. VDGO zal in overleg met de brandweer maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat het betreffende bosperceel in brand vliegt.

15 maart 2005: Telefonisch overleg tussen VDGO-voorzitter Zeelenberg en de heer Luinge van de brandweer. VDGO bevestigt dat zij maatregelen in de vorm van giertanks voorzien van een slang en gevuld met water gereed zal zetten. Tevens is EHBO aanwezig.

28 maart 2005. Het paasvuur brandt. Hoe nu verder...?

20 juni 2005. Brief aan wethouder Wiersum waarin we vragen om het beloofde gesprek na het gehouden paasvuur.

19 juli 2005. Wethouder Kruit bezoekt het bestuur van de VDGO. Hij wordt hierbij vergezeld door enkele ambtenaren. (...) Al snel wordt duidelijk dat de huidige locatie geen optie is. (...) Zonder te willen praten over de mogelijkheden aan de Heetlagendijk vertrekt de heer Kruit met zijn gevolg. Hij laat ons achter met wederom het onbehaaglijke gevoel geen gesprek te hebben gehad, maar naar een mededeling te hebben geluisterd.

5 oktober 2005. Halfjaarlijks dorpenoverleg gemeente Aa en Hunze. Hier wordt duidelijk dat onze problematiek ook voorkomt in Anloo en Balloo.

17 november 2005. Politiek Forum in het kader van Grolloo is Zo!-editie 2005. De vijf raadsfracties zijn elk met een vertegenwoordiger aanwezig. Stelling: het paasvuur zou op de huidige locatie moeten kunnen, indien geen andere locatie aanwezig is. De afgevaardigden waren het unaniem eens met deze stelling.

18 december 2005. Aanvraag ontheffing 2006 is de deur uit. We wachten in spanning af.

26 januari 2006. Informatie vanuit de Raad. (...) Conform Drents Covenant en eerder ingenomen standpunt is wethouder Kruit tegen.

3 februari 2006. Brief van Kern- en Buurtgericht Werk: “Door het college is besloten om de organisaties waarvan de paasvuurlocaties niet voldoen aan de afstanden zoals die zijn vastgesteld middels de beleidsnotitie nog eenmaal toe te staan op deze plaats een paasvuur te houden.'

3 februari. Brief VDGO aan KBW: dat betekent dat we dus volgend jaar weer opnieuw dit circus krijgen? Dus toch een zoethoudertje voor de verkiezingen?

14 februari. Nog steeds geen brief. Wij willen voor de verkiezingen uitsluitsel.

23 februari. Geen brief, geen vergunning. (...) VDGO begrijpt er echt geen barst van. (...) Naar de pers? Nou, oké, nog even niet.'

Niet in het overzicht:

12 april 2006. NRC Handelsblad belt met Bertus Reinders, secretaris VDGO. Hij wilde eerder zelf het Dagblad van het Noorden bellen, maar “ik heb genoeg gehad aan het dreigement.“ Vier dagen voor de verkiezingen viel de vergunning voor het paasvuur in de bus. “Men was bang voor politiek gezichtsverlies.“ In Grolloo heerst opluchting. “Iedereen gunt ons 't paasvuur.“

13 april 2006. NRC Handelsblad belt met de gemeentes Aa en Hunze. Wethouder Kruit blijkt niet herkozen. Wethouder Polman gaat van oudsher naar het paasvuur in Ootmarsum, maar maakt dit jaar een uitzondering voor Grolloo. “Om ze een hart onder de riem te steken.“

17 april 2006. Paasvuur in Grolloo aan de Heetlagendijk.

    • Maartje Duin