Autokeuring eens per twee jaar

Den Haag, 14 april. Het kabinet heeft besloten de verplichte algemene periodieke keuring (apk) voor personenauto`s fors te verminderen. De maatregel is onderdeel van de plannen om de bureaucratie aan te pakken. Voortaan moeten auto`s pas na vier jaar voor de eerste keer worden gekeurd en daarna om de twee jaar. Nu is nog elk jaar een apk verplicht. Het kabinet komt ook met andere maatregelen om de lasten voor ondernemers terug te dringen, zoals minder administratie en het schrappen van een aantal vergunningen.