Woekerwinsten op creditcards

De banken rekenen veel te veel voor betalingen met creditcards, vindt Brussel.

Ze krijgen tien weken de tijd met voorstellen te komen daar iets aan te doen.

Artikelen in de uitverkoop kunnen niet betaald worden met creditcards. Op die manier proberen winkeliers nog iets aan de spullen te verdienen. Een betaling met creditcard kost hen gemiddeld 2,5 procent van de verkoopprijs. Transactiekosten die ze moeten betalen aan de bank, die dit bedrag vervolgens weer gedeeltelijk aan de creditcardmaatschappij afdraagt.

In 2005 leverden met kaartbetalingen (bankpassen en creditcards) gemoeide provisies de banken binnen de EU naar schatting 25 miljard euro op. Goed voor een kwart van de winst uit hun detailhandelsactiviteiten. Maar niet voor lang meer, als het aan de Europese Commissie ligt.

'Het paradijs is voorbij', sprak eurocommissaris Neelie Kroes gisteren strijdlustig op een persconferentie waar zij de banken voor de laatste keer waarschuwde. Of men komt zelf met initiatieven om de volgens haar buitensporig hoge tarieven voor betalingsverkeer in te dammen, of Brussel komt zelf met maatregelen. Tot 21 juni hebben de banken de tijd gekregen iets van zich te laten horen.

Leuke dingen voor de mensen lijkt de laatste tijd het parool van het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Enkele weken geleden moesten de mobiele telefoonbedrijven met hun hoge kosten voor bellen in en naar het buitenland het ook ontgelden. Ook hierbij gaat het om moeilijk te traceren kosten die voor transacties in rekening worden gebracht.

Basis voor de onvrede over de hoge kosten van het betalingsverkeer is een 144 pagina's tellend rapport van de Europese Commissie. Hierin is onderzocht hoe de diverse 'plastic' betalingmogelijkheden in de Europese Unie zijn geregeld. In 2005 vonden binnen de EU 23 miljard kaartbetalingen plaats, goed voor een geldstroom van 1,35 triljard euro.

Het ging de Europese Commissie in het onderzoek niet alleen om de tarieven die in rekening worden gebracht, maar ook over de mate waarin buitenstaanders worden toegelaten Oftewel: of er voldoende concurrentie is. Want hoewel de 'wereldwijde' creditcards anders doen vermoeden, gaat er achter de kaartlezers een wereld van afgeschermde markten schuil.

Van de veelbezongen gemeenschappelijke markt is volgens Brussel in deze sector nog geen sprake. Het gaat in feite om 25 verschillende markten in de 25 EU-landen. Een échte gemeenschappelijke markt zou de kosten van het plastic betalen al gauw met 50 tot 100 miljard euro kunnen terugdringen, aldus het onderzoeksrapport van de Commissie.

Het uitblijven van een gemeenschappelijke markt voor betalingsverkeer heeft geleid tot totaal verschillende toerekeningen voor strikt genomen dezelfde handelingen. Zo kan de provisie die een winkelier in het ene land moet afdragen zes keer zo hoog zijn als die in een ander land.

Bij consumenten in de verschillende landen van de Unie doet zich iets soortgelijks voor. Voor dezelfde creditcard moest soms twaalf keer zo veel betaald worden. 'Consumenten zouden beter af zijn als er meer concurrentie was tussen banken. En zeker als die grensoverschrijdend is', aldus commissaris Kroes gisteren. Namen van landen worden in het rapport niet genoemd. 'We willen geen negatieve voorbeelden geven', aldus Kroes. 'Het gaat ons om een constructief debat.' Kroes hoopt dat de banksector zelf met voorstellen en oplossingen zal komen. 'Dit is een uitnodiging aan hen één Europese betaalmarkt te creëren', aldus de liberale eurocommissaris.

Visa, een van de grootste creditcardmaatschappijen ter wereld, liet in een reactie weten dat er wel degelijk redenen zijn in de landen van de EU verschillende tarieven in rekening te brengen. Dat heeft volgens de maatschappij met 'een complex van factoren' te maken.

Rectificatie / Gerectificeerd

Het artikel Woekerwinsten op creditcards (13 april, pagina 13) meldt dat in 2005 voor 1,35 triljard euro met creditcards werd betaald. Dat moet zijn: 1,35 biljoen euro.

    • Mark Kranenburg