Webpsycholoog

Dankzij een flyer in mijn brievenbus maakte ik kennis met een nieuwe mogelijkheid om mijn psychische problemen te bespreken: de webpsycholoog. De gesprekken vinden plaats via internet. 'Het voordeel van therapie online is dat je dit vanuit huis, vanachter je computer, kunt volgen', schrijft de psycholoog die met 'een professioneel team van psychosociaal therapeuten' werkt.

Het lijkt me geweldig. Voor beide partijen.

De behandelende psychotherapeut heb ik altijd al een soort spin gevonden die een web weeft waarin hij zijn prooi, pardon patiënt, gevangen houdt. Nu is er eindelijk een woord bedacht dat deze kernfunctie volledig recht doet: webpsycholoog. Het grootste voordeel voor de therapeut lijkt me dat het voortaan niet meer nodig is met allerlei subtiele gelaatsexpressies belangstelling te veinzen voor zijn patiënt. In plaats daarvan kan hij geeuwend en in zijn neus pulkend voor de computer zitten, terwijl hij andermans ellende met golfjes over zich heen laat rollen. Als hij voetballiefhebber is, kan hij ook nog vanuit een ooghoek Barcelona -AC Milan volgen.

Voor de behandelde partij zijn de voordelen mogelijk nog groter. Nooit meer hoeft hij door weer en wind naar zo'n vermoeid uitziende spindokter om in een onpersoonlijke spreekkamer, waar de wanhoop van de vorige patiënt nog in de gordijnen hangt, zijn Oedipuscomplex of borderline te bespreken. Geen onderzoekende ogen meer die hem bedaard opnemen, maar alleen het neutrale computerscherm dat je alles kunt wijsmaken.

Voortaan zegt de patiënt na het avondeten tegen zijn partner: 'Doe jij de afwas, ik ga wat chatten met mijn therapeut. Ik moet hem vandaag even uitleggen hoe ik met de pijn in onze relatie omga.'

Hoe gaat dat precies in zijn werk? Ik heb het even opgezocht voor de psychisch gekwelden onder mijn lezers, die aan het einde van de dag zelfs niet voldoende opknappen van het lezen van deze rubriek.

'Na het intakegesprek', schrijft de webpsycholoog op zijn site, 'wordt er in overleg met u een stappenplan met een aantal concrete doelen gedefinieerd. Via e-mail krijgt u van de therapeut schrijfopdrachten en observatieoefeningen. Deze opdrachten stuurt u minimaal twee werkdagen vóór de volgende sessie op naar de therapeut. U krijgt hier namelijk feedback op. U bent gemiddeld twee uur per week bezig met de therapie: een uur voor het wekelijkse gesprek, een uur voor een opdracht.'

Hoeveel gaat u deze grap (ik bedoel dit uiteraard niet letterlijk) kosten? Ook daarover is de webpsycholoog heel open: 37,50 euro (excl. BTW) per consult. 'Zoals u ziet zijn onze tarieven relatief laag', schrijft hij, 'de webpsycholoog heeft namelijk geen winststreven.' Bovendien vergoeden 'sommige verzekeraars' zijn therapie. Dat zullen wel verzekeraars zijn die zelf ook in therapie zijn.

Als u nog niet aan deze therapie toe bent, kunt u ook als administrateur bij de webpsycholoog in dienst treden. Hij zoekt, lees ik elders op zijn site, voor 24 uur per week iemand die zorg draagt 'voor een adequate financiële rapportage en het beheren van de debiteuren- en crediteurenadministratie'. Zelfs voor webpsychologen-zonder-winststreven is een slimme boekhouder nooit weg.

    • Frits Abrahams