'We zijn te veel met besturen bezig'

Kamerlid Rendert Algra merkt dat de achterban van het CDA zich zorgen maakt over het verlies aan warmte in de partij. 'We zijn te technisch, bureaucratisch.'

Het CDA, zegt Tweede-Kamerlid Rendert Algra, is zoekende. Bij de gemeenteraadsverkiezingen raakte het CDA bijna driehonderd raadszetels kwijt. Op de website van Algra staat: 'Wonden likken, dat is waar we op dit moment in Den Haag vooral mee bezig zijn.'

Gisteravond gebeurde dat in de Oude Zaal van de Tweede Kamer waar CDA-bewindslieden en de Tweede-Kamerfractie bij elkaar kwamen. Conclusie: het 'sociale gezicht' van het CDA is verdwenen. En: de partij is 'ondergesneeuwd' door de VVD.

Premier Balkenende was het daarmee eens. Niet de muziek, maar de toon moest anders worden. Tijdens de besloten bijeenkomst kwam hij met het voorbeeld van schaatsster Marianne Timmer, die na een valse start werd gediskwalificeerd, maar daarna goud won op de duizend meter.

Het Friese Kamerlid Algra vindt dat zijn partij 'stevig in de aanval' moet gaan. En dat de fractie meer 'warmte' moet 'uitdragen'. Algra: 'Ik merk dat de achterban dat vindt. Ik vind zelf niet dat we geen warmte uitstralen.'

Wat gaat er fout?

'We zijn te veel met besturen bezig en we houden er onvoldoende rekening mee of mensen het tempo van de veranderingen kunnen bijhouden. Dit kabinet heeft veel hooi op de vork genomen en ongelofelijk veel bereikt. Dat is knap, maar je moet net als een bedrijf bedenken of je klanten dat wel zien.'

Het gaat alleen om verkeerde beeldvorming?

'Er is onrust over de hervormingen van dit kabinet. Die onrust is makkelijker te zaaien dan te bevechten. Het woekert als onkruid en het is lastig om je mooie plantjes daarin te laten bloeien. Een voorbeeld van wat er misgaat: eerst hadden we een eigen risico bedacht voor het nieuwe zorgstelsel. Daarna hebben we bedacht dat er een no claim-regeling zou komen. Die is gunstiger voor chronisch zieken. Maar het lijkt alleen maar bureaucratisch en technisch. Niemand die het snapt.'

Wat staat het CDA nu te doen?

'We zullen heel duidelijk moeten maken welk zoet wij vinden dat de regering moet verdelen en hoe. Het zuur hebben we ervaren en dat hebben we verdedigd.'

U wilt dus de lasten gaan verlichten. Wie moeten daarvan profiteren?

'Dat zeg ik niet. Dan zou ik vooruit lopen op wat de fractie wil.'

Hoort u bij de achterban kritiek op het leiderschap bij het CDA?

'Amper. Maar dat betekent niet dat die kritiek er helemaal niet zal gaan komen. Ieder CDA-lid snapt dat we de strijd in moeten met Jan Peter Balkenende. Hij heeft drie eigenschappen die gunstig zijn: hij past bij het CDA, hij is onderscheidend, hij is bevlogen.'

En wat zijn de minder gunstige eigenschappen van Balkenende?

'Jan Peter heeft een achtergrond die theoretisch is. Hij is meer een professor doctor dan een bouwvakker. In de politiek gaat het beeld van de bouwvakker erin als zoete koek. Maar je moet uitbuiten wat je hebt. Wij hebben een professor doctor.'