VVD moet niet bang zijn voor een schisma

Niemand zit te wachten op een zoetsappige campagne.

Er moet duidelijkheid komen over de vraag wie de VVD electoraal weer het beste op de kaart kan zetten.

Sinds het najaar van 2001 zit de VVD in een negatieve spiraal. Langzamerhand zakt de liberale partij electoraal weg. Er moet dus iets gebeuren in de VVD om van betekenis te blijven en dan is electorale groei noodzaak.

De inhoud (het verkiezingsprogramma en het liberale manifest) is van hoge kwaliteit. Waar het nu om gaat zijn de accenten en prioriteiten die daarbinnen gekozen worden. En iemand te kiezen als aanvoerder, als lijsttrekker die de liberale boodschap kan uitdragen.

In Nederland heeft de politieke partij twee belangrijke taken: het voorleggen van politieke keuzes enerzijds en het werven en selecteren van politici anderzijds. Het lijdt geen twijfel dat in een politieke partij de democratie hoogtij moet vieren. Daar begint het democratische proces, dat later in de strijd tussen de ideologieën en tussen politieke partijen en politici wordt voortgezet, in campagnes en daarna. Politieke partijen moeten dus hun beste mensen kiezen en er kan het beste in een onderlinge competitie worden uitgemaakt wie dat is.

Daarom is het van belang dat binnen de VVD de keuze tussen Rita Verdonk en Mark Rutte kan worden gemaakt. We zitten niet te wachten op een zoetsappige campagne, maar op duidelijkheid over de vraag wie de VVD weer het beste de electorale weg omhoog kan wijzen. Wie presenteert de VVD-boodschap het meest aansprekend en wie legt die accenten die kiezers van die boodschap overtuigen. We moeten niet benauwd zijn voor een schisma in de VVD.

Als de VVD deze strijd om het leiderschap niet aan kan, verliest de partij bestaansrecht. Een intern debat is juist wenselijk. Zo is de VVD beter voorbereid op de komende verkiezingsstrijd.

De cultuurshock die nu door een aantal partijprominenten wordt gevoeld, is nodig om de VVD weer op de goede weg te helpen. Straks sluiten de rijen zich achter de nieuwe aanvoerder, die bewezen heeft de opdracht aan te kunnen.

Bas Eenhoorn is oud-voorzitter van de VVD.

    • Bas Eenhoorn