Uitstel van betaling aan kippenboeren

DEN HAAG. Minister Veerman (Landbouw) voelt er weinig voor kippenboeren, die lijden onder de vogelgriep, miljoenen euro`s toe te stoppen voordat hierover harde Europese afspraken zijn gemaakt. Steun aan de pluimveesector kan alleen onder strikte voorwaarden, zei de minister gisteren in de Tweede Kamer. Eurocommissaris Fischer Boel wil de EU-lidstaten de mogelijkheid geven de pluimveesector met financiële steun door de vogelgriepcrisis heen te helpen. Brussel zal de helft betalen. De landbouwministers nemen later deze maand een besluit.

Frankrijk en Italië hebben echter al respectievelijk 100 en 63 miljoen euro uitgetrokken voor hun kippenboeren. Veerman wil de Fransen en Italianen niet volgen. Steun aan de sector moet wat hem betreft eerst voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet er eerst overeenstemming over de steun en de ”feitelijke maatregelen” zijn. Daarbij moeten alle lidstaten op dezelfde manier steun bieden en moet die subsidie de sector klaar maken voor de periode na de wereldwijde vogelgriepcrisis, vindt de minister.