Spambestrijder no.1

Nederland leerde met hulp van Europese regels succesvol spam bestrijden.

Andere landen kregen gisteren les in de bestrijding van ongewenste advertenties.

Nog steeds bestaat zeventig procent van alle e-mail wereldwijd uit spam, ofwel ongevraagde electronische advertenties die veel mensen als hinderlijk ervaren. Maar het Nederlandse aandeel daarin is de afgelopen twee jaar flink gedaald. Na Europese afspraken werd in 2004 in Nederland een spamverbod van kracht dat Nederlandstalige spam, afkomstig van bedrijven en kleine particulieren, met 85 procent deed afnemen.

Andere EU-landen waren minder voortvarend met de handhaving van het verbod, waardoor de hoeveelheid Europese spam niet minder werd. Op initiatief van de Europese Commissie organiseerde de Nederlandse telecom-toezichthouder Opta daarom gisteren een workshop om Europese collega's voor te lichten over opsporingsmethoden.

Die bleken daarmee gisterochtend nog bijzonder weinig ervaring te hebben. Al bij het begin van de training wordt Hein Dries van de Opta glazig aangekeken als hij uitlegt hoe je op basis van een ip-adres de identiteit van een spammer op het spoor kan komen. Dit tekent de stand van zaken op het gebied van spambestrijding in Europa.

'De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de Europese richtlijn uitvoeren. Dit leidt ertoe dat spammers in veel landen niet actief worden opgespoord', zegt Daan Molenaar, hoofd van het spamteam bij Opta.

In samenwerking met Microsoft werkt de Europese Commissie aan een Europese database waarin informatie over spam uit de hele EU wordt verzameld. 'Daarin kan de Engelse toezichthouder bijvoorbeeld zien of een spammail uit Nederland komt en of wij al bezig zijn met de vervolging van die spammer', aldus Molenaar.

Door de populariteit van breedbandinternet onder Nederlanders stond Nederland enige jaren geleden wereldwijd nog in de top drie van landen waar de meeste spam wordt verstuurd. De noodzaak was dan ook groot voor Opta om stevige maatregelen te nemen. Inmiddels komt Nederland zelfs in de top tien niet meer voor. Daartoe behoren nu nog vier EU-landen.

De internationale samenwerking reikt daarom verder dan Europa. De EU, de VS en particuliere organisaties als Microsoft hebben het London Action Plan opgericht dat het probleemmondiaal aanpakt. Ook opkomende 'spamlanden' als China en Zuid-Korea worden hierbij betrokken.

'Uiteindelijk is dat natuurlijk de enige manier. Als internationaal wordt doorgegaan op de weg die de Opta is ingeslagen, dan gaat dat zeker schelen', zegt Rejo Zenger van de website Spamvrij.nl. Met gelijkgezinden voert hij al jaren een strijd tegen verstuurders van 'de puinzooi', zoals hij spam noemt. Hij is blij te horen dat Opta nu ook de eerste zaken voorbereidt tegen Nederlandse spammers die Engelstalige spam verspreiden. 'Dat is een nieuwe stap naar verbetering', zegt hij.

Ook Daan Molenaar van Opta is ondanks de lakse houding in veel andere landen positief. Molenaar: 'Enkele jaren geleden leek spam zo massaal te worden dat het een gevaar werd voor het e-mailsysteem. Door een stevige aanpak zoals in de VS, groeit het probleem niet meer.'

De Griekse Zoe Kardasiadou is na afloop van de training bij Opta bijzonder tevreden. 'We hebben goede methodes geleerd om het probleem aan te pakken', zegt ze. Maar of Griekse spamverstuurders nu ook harder worden aangepakt weet ze nog niet. 'Alleen als de Griekse politiek er een prioriteit van maakt en investeringen wil doen, worden ze aangepakt', aldus Kardasiadou.

    • Wilmer Heck