Softdrugs in gevangenis vaak gedoogd

Het gebruik van softdrugs door gedetineerden wordt in een aantal gevangeniscomplexen in Nederland gedoogd. Het personeel treedt niet op omdat men denkt dat het drugsgebruik toch niet is uit te bannen.

Dat schrijft de Inspectie voor de Sanctietoepassing in een rapport dat deze maand naar de Tweede Kamer is gestuurd. De dienst, die begin vorig jaar is opgericht, ziet bij alle penitentiaire inrichtingen toe op zaken als de bejegening van gedetineerden, beveiligingsmaatregelen en de integriteitsbewaking bij het personeel.

Het rapport, dat gisteren op de website van de dienst is gepubliceerd, bevat de weerslag van een onderzoek bij zes vestigingen van de Penitentiaire Inrichting (PI) Amsterdam. De inspectie constateert dat in de penitentiaire inrichting De Schans, waar verslaafde veelplegers worden opgesloten en behandeld, softdrugsgebruik 'oogluikend' wordt toegestaan. Ook in penitentiaire inrichting De Weg werden dergelijke praktijken geconstateerd. In de andere onderzochte Amsterdamse vestigingen werd het drugsbeleid wel strikt nageleefd.

Ook elders in het land wordt het gebruik van softdrugs toegestaan, denkt de inspectie. 'We gaan ervan uit dat we bij komende inspecties dergelijk gedoogbeleid ook bij andere huizen van bewaring zullen aantreffen', zegt hoofdinspecteur W. Meurs in een toelichting. 'In de gesprekken die wij voeren met gevangenispersoneel proeven wij een sfeer dat softdrugsgebruik toch niet is uit te bannen en dat het dan ook niet opportuun is om daar hard tegen op te treden.'

De inspectie constateert ook dat het integriteitsbeleid in de Amsterdamse gevangenissen onvoldoende van de grond is gekomen, ondanks ernstige incidenten. In september 2004 kwam een aantal affaires aan het licht waar Amsterdams gevangenispersoneel bij betrokken was. Zo circuleerden in het illegale circuit duplicaten van toegangssleutels en werden leveranciers nauwelijks gecontroleerd. Onderzoek van de Rijksrecherche wees uit dat bij celcontroles geregeld smokkelwaar was aangetroffen.

Vorig jaar waren naar schatting enkele tientallen medewerkers van de PI Amsterdam betrokken bij onderzoek naar integriteitsschendingen, uiteenlopend van ongeoorloofd ziekteverzuim tot ernstiger incidenten. De directie is inmiddels bezig met de invoering van integriteitsbeleid. De inspectie constateert nu dat er verbeteringen zijn doorgevoerd, maar dat 'bevordering van integriteitsbewustzijn van de medewerkers in het dagelijks werk' maar nauwelijks plaatsvindt.

    • Jos Verlaan