Regering wordt toch strenger voor de Polen

Het kabinet trekt onder druk van de Tweede Kamer een deel van zijn plannen voor het toelaten van werknemers uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten in. Dat bleek gisteren tijdens een debat tussen staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) en de Kamer.

De staatssecretaris kreeg in het debat felle kritiek. Zijn voorstel was om het vanaf 1 mei makkelijker te maken voor Oost-Europeanen om een werkvergunning te krijgen en vanaf 1 januari 2007 de grenzen helemaal te openen. Alleen VVD en D66 steunden Van Hoof.

Een Kamermeerderheid wilde na 1 mei strengere voorwaarden voor het verlenen van werkvergunningen aan Oost-Europeanen handhaven. Tweede Kamerlid Van Hijum (CDA) stelde voor alleen tot versoepeling over te gaan in sectoren waar werknemers en werkgevers dat beiden willen. Van Hoof zag zich gedwongen hieraan deels tegemoet te komen. 'De lijn van het kabinet is geannuleerd, in die zin dat we voor een beperkt aantal sectoren een vertraging zouden kunnen organiseren, in overleg met de sociale partners.' Werknemers en werkgevers zouden voor bepaalde sectoren mogen besluiten werknemers níet toe te laten.

De christen-democraat Van Hijum wilde eigenlijk een omgekeerde situatie, maar zei 'erkentelijk' te zijn voor de toenadering. Hij wist nog niet of dit voldoende was om Van Hoof te steunen. De staatssecretaris zegde toe in een brief deze 'sectorale aanpak' nader toe te lichten. Op basis daarvan zal de Kamer volgende week verder debatteren.

Van Hoof zei voorts dat de grenzen niet opengaan, als de maatregelen die hij heeft aangekondigd op het gebied van de bestrijding van illegale arbeid en de handhaving van CAO's niet voor 1 januari 2007 zijn gerealiseerd. Hij zegde toe de Kamer eind 2006 verslag uit te brengen van zijn vorderingen, zodat de Kamer tijdig kan beoordelen of aan gestelde voorwaarden voor open grenzen is voldaan.

Nu kunnen werknemers uit landen die in 2004 lid zijn geworden van de Europese Unie, alleen in Nederland aan de slag als het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) daarvoor toestemming heeft gegeven. Uiterlijk op 1 januari 2009 moet die beperking zijn opgeheven. De Europese Commissie wil vóór 1 mei weten wat Nederland in de tussenliggende jaren doet.