PvdA wil nieuwe mediawet in 2007 direct intrekken

De PvdA zal de nieuwe mediawet van het huidige kabinet terugdraaien als de partij volgend jaar, na de Kamerverkiezingen, in de regering komt, óók als die wet dan door het parlement is aangenomen.

Dat zei PvdA-leider Wouter Bos gisteravond op een discussiebijeenkomst over het omroepbeleid in Amsterdam. 'Zelfs als deze wet nog vóór de verkiezingen door de Tweede Kamer wordt aangenomen, zullen we die toch nog intrekken', aldus Bos. De wet zou per 1 september 2008 moeten ingaan, zei hij, 'maar de verkiezingen zijn al in 2007. Ik heb enige hoop dat het daarna mogelijk moet zijn om tijd te winnen zonder te veel chaos te creëren.' Ook vindt hij dat de publieke omroep reclamevrij moet worden.

Bos deed zijn uitspraken aan het slot van de door hemzelf gepresenteerde talkshow Wouter ontmoet in hotel Arena in Amsterdam, waarin hij omroepbestuurders en programmamakers interviewde.

In het wetsvoorstel, dat staatssecretaris Van der Laan (D66) nog dit jaar hoopt in te dienen, staat onder meer dat de huidige NPS wordt opgeheven, en dat publieke omroepen geen amusement meer moeten maken maar opiniërende programma's die samenhangen met hun identiteit.

'Het is een bizar voorstel', zei Bos, 'omdat het een combinatie is van meer herzuiling, waar we geen behoefte aan hebben, en meer reclame, wat haaks staat op de waarden van een publiek bestel. Als we enigszins kunnen, zorgen we ervoor dat het niet doorgaat.'

De publieke omroep moet volgens Bos niet langer afhankelijk zijn van reclame-inkomsten. Hij pleitte voor 'een vast budget', zonder een bedrag te noemen, om de omroep 'tien jaar lang financiële rust' te bieden.

De plannen van Van der Laan zijn op fel verzet gestuit van de publieke omroepen, die vrezen dat hun positie ten opzichte van de commerciële omroepen erdoor wordt verzwakt.

In de kabinetsplannen krijgt de Raad van Bestuur van de publieke omroep bovendien de vrijheid de meeste andere programma's naar keuze te bestellen bij omroepen of andere productiebedrijven. Wel worden veel programmabudgetten afhankelijk gemaakt van de reclame-inkomsten. Of het wetsvoorstel inderdaad nog vóór de verkiezingen kan worden afgehandeld, is onzeker. In Hilversum wordt al geruime tijd gehoopt dat het zo ver niet zal komen.

De PvdA-fractievoorzitter sprak zich niet uit over de nieuwe zenderindeling, die de raad van bestuur vanaf september invoert. Daarbij beschikken de omroepen niet meer over hun eigen net (zoals NPS, VARA en VPRO op Nederland 3), maar worden programma's over alle netten verdeeld in de hoop meer kijkers te trekken.

Bos vindt, net als Van der Laan, dat de politiek zich niet moet bemoeien met zulke beslissingen over de programmering. 'Zelfs de vraag op hoeveel netten de publieke omroep moet uitzenden, kan beter door de omroep zelf worden beantwoord dan door politici', zei hij. Wel zei hij geschrokken te zijn van 'de neerslachtige sfeer' die bij omroepen en programmamakers over deze zenderindeling heerst.