Pensioenwereld uit financiële problemen dankzij rentestijging

De pensioenwereld is in het eerste kwartaal dankzij de stijgende rente massaal uit de financiële problemen gekomen. Dat blijkt uit becijferingen van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB), de koepel van fondsen die voor complete sectoren werken zoals overheid en onderwijs (ABP), zorg en welzijn (PGGM) en metalektro.

Vanaf volgend jaar moeten pensioenfondsen hun beleggingen én hun verplichtingen op marktwaarde in de boeken zetten. Voor beleggingen geldt dat sinds 1997. Om dat te becijferen gebruiken zij de marktrente voor langlopende effecten. Hoe hoger die rente, des te lager de verplichtingen.

Per eind maart voldeden alle pensioenfondsen die bij de VB zijn aangesloten aan de minimale vermogenseisen van de toezichthoudende Nederlandsche Bank. Per eind 2005 zaten vier kleinere fondsen nog onder die eisen. Daarbij gaat het om de verhouding tussen het belegd vermogen en de pensioenverplichtingen (zogeheten dekkingsgraad). Die graad moet minimaal 105 procent zijn. De bedrijfstakpensioenfondsen hadden per eind maart gemiddeld meer dan 130 procent, zegt de VB.

De resultaten die meerdere grote pensioenfondsen vanochtend publiceerden bevestigen de trend. De dekkingsgraad van ABP (196 miljard euro beleggingen, 3 procent rendement over het eerste kwartaal) stijgt bijna 12 procentpunt vanaf eind 2005 naar ruim 131 procent eind maart. PGGM (ruim 74 miljard euro): 3,5 procent rendement, 130 procent dekkingsgraad. Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro (19 miljard euro beleggingen): min 0,9 procent rendement, 127 procent dekkingsgraad. De beleggingsstrategie van Metalektro is sterk aan de rente gekoppeld: een dalende rente vertaalt zich in hoog rendement, een stijgende rente geeft het tegenovergestelde effect. Spoorwegpensioenfonds (11,5 miljard euro beleggingen): 3,2 procent rendement, dekkingsgraad: 174 procent.