Onenigheid over asbestvergoeding

Hof van Twente. Het voormalig asbestverwerkend bedrijf Eternit uit Goor en het ministerie van VROM zijn het oneens over de schadevergoeding voor slachtoffers van asbest van het bedrijf dat in het milieu terecht is gekomen. Het in de gemeente Hof van Twente gevestigde Eternit wil alleen smartengeld uitkeren aan (nabestaanden van) slachtoffers uit die plaats die op 16 december 2005 in leven waren. Staatssecretaris Van Geel vindt de voorgestelde regeling te beperkt en wil dat meer nabestaanden er een beroep op kunnen doen.