Onderzoeksgeld voor universiteiten niet te traceren

rotterdam, 13 april. De overheid kan niet vaststellen of het geld dat universiteiten jaarlijks ontvangen voor wetenschappelijk onderzoek ook werkelijk aan onderzoek wordt besteed. Dat staat in een rapport van de Commissie Dynamisering, een groep deskundigen die minister van der Hoeven (OCW) adviseert over veranderingen in het Nederlandse wetenschapsbeleid. De rijksbijdrage voor onderwijs en onderzoek wordt aan Nederlandse universiteiten beschikbaar gesteld in de vorm van een zogeheten lumpsum (bedrag ineens). Universiteiten zijn vrij om met dit geld te schuiven. De commissie acht het ”zorgelijk en zeker niet van deze tijd, dat universiteiten niet in staat zijn om aan te geven waaraan ze het door de overheid toebedeelde onderzoeksgeld hebben besteed”.