Nog geen steun voor Nederlandse kippenboeren

Pluimveehouders die in problemen zijn gekomen door de vogelgriep, kunnen pas op steun rekenen als daarover in Europees verband overeenstemming is bereikt. Hierover zal op z'n vroegst over twee weken een besluit vallen.

Dit heeft minister Veerman (Landbouw, CDA) gisteren gezegd in een overleg met de landbouwspecialisten van de fracties uit de Tweede Kamer.

Namens de pluimvee-industrie is afgelopen weekend door de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) aangedrongen op financiële steun. Verschillende Tweede-Kamerleden namen dit verzoek gisteren over. Italië en Frankrijk geven al steun, zegt Klaas Johan Osinga van de LTO, en vervalsen daarmee de concurrentie in een sector die sterk van export afhankelijk is. De consumptie van kip in Nederland zelf is intussen 'dramatisch' gedaald, aldus de belangenorganisatie LTO, en twee bedrijven zijn inmiddels over de kop gegaan: een slachterij en een pluimveebedrijf.

Veerman stelde gisteren dat steun moet plaats hebben 'binnen EU-kader' en door 'alle landen in gelijke mate'. Derhalve wil de minister wachten op de volgende vergadering van de landbouwministers van de EU op 25 april aanstaande alvorens een besluit te nemen.

Bovendien wil Veerman dat steun zich richt op 'structurele veranderingen' in de sector, want in het kader van handelsliberalisering binnen de wereldhandelsorgansatie 'komt er iets op ons af uit landen als Brazilië en Thailand dat we niet tegen zullen kunnen houden'. Er komt een einde aan de bescherming van de Europese markt.

De Kamer had ook forse kritiek op het vaccinatieprogramma van het ministerie. Kamerlid Oplaat (VVD) sprak in dit verband van een 'flop'. Slechts twee bedrijven en een schaars aantal hobby-houders zijn overgegaan tot inenting. Kamerlid Atsma (CDA) erkende volmondig dat ook hij niet tot vaccinatie is overgegaan omdat het 450 euro zou kosten en zijn hobbydieren nu toch verplicht zijn 'opgehokt'. Probleem voor de veehouders is het verzet in andere landen tegen inenting. Inenting is aan de orde voor bedrijven die hun kippen buiten laten scharrelen. Deze bedrijven zijn 'sterk afhankelijk' van de export naar Duitsland, waar men juist fel tegen inenting is 'omdat het de aanwezigheid van het virus slechts zou verbergen', zegt Osinga van de LTO.

Een biologisch bedrijf dat alle kippen heeft ingeënt zag prompt de export naar Duitsland verdwijnen. Veerman deelde de Tweede Kamer gisteren mee dat hij heeft bemiddeld om de eieren in Nederland aan de man te krijgen.