Niersteenvergruizer veroorzaakt diabetes

Rotterdam. Een oud type vergruizer voor nierstenen vergroot op de lange termijn de kans op diabetes en hoge bloeddruk. Dat blijkt uit een inventarisatie onder bijna zeshonderd patiënten in de Verenigde Staten. Negentien jaar na het vergruizen leed 17 procent van de patiënten aan suikerziekte. Bij een vergelijkbare groep patiënten die met medicijnen voor hun stenen waren behandeld, was dat 6,6 procent. Hoge bloeddruk kwam in de `vergruizer-groep` twee keer zo vaak voor. De studie is digitaal gepubliceerd in het medische tijdschrift Journal of Urology. Vergruizers zenden hoog-energetische geluidsgolven uit, die stenen in nier, blaas of urineleider uit elkaar doen trillen. Het in de VS onderzochte type is in Nederland enkele jaren in één ziekenhuis gebruikt.