Iran wuift alle internationale kritiek weg

Iran zal internationale oproepen negeren om de verrijking van uranium weer te staken, zo heeft president Mahmoud Ahmadinejad gisteravond nog eens onderstreept. Zijn woorden wierpen een schaduw over het overleg dat het hoofd van het Internationaal Atoomenergie Agentschap, Mohamed ElBaradei, vandaag in Teheran voert over Irans omstreden nucleaire programma. ElBaradei probeert in overeenstemming met eerdere oproepen van het IAEA en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Iran ertoe te bewegen zijn verrijkingsactiviteit te bevriezen.

Ahmadinejad maakte dinsdag triomfantelijk bekend dat zijn land er voor het eerst in was geslaagd uranium te verrijken, een activiteit die volgens het Westen verband houdt met een verborgen atoomwapenprogramma.

Die bekendmaking ontlokte meteen veel internationale kritiek. De Verenigde Staten riepen de Veiligheidsraad gisteren op 'krachtige stappen' te zetten. Ook Rusland en China, die zich tot dusverre verzetten tegen eventuele sancties tegen Iran, kritiseerden de Iraanse regering en riepen haar op het verrijkingsprogramma meteen stop te zetten. China heeft aangekondigd morgen een afgezant naar Iran en Rusland te sturen om te proberen tot een oplossing te komen.

Ahmadinejad wuifde gisteravond alle kritiek weg. 'Ons antwoord aan diegenen die boos zijn omdat Iran nu beschikt over de volledige nucleaire brandstofcyclus, is één frase. We zeggen: Wees boos en sterf aan die woede.' 'We zullen met niemand praten over het recht van de Iraanse natie [op verrijking] en niemand [hier] heeft het recht zich terug te trekken, zelfs maar een jota', voegde hij eraan toe.