Homo's Iran niet terug

Uitgeprocedeerde asielzoekers uit Iran die homoseksueel zijn of tot het christendom zijn bekeerd, worden voorlopig niet naar het land van herkomst teruggestuurd.

Deze toezegging deed minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) gisteravond onverwachts in de Tweede Kamer. Vrijwel de gehele Kamer (de LPF uitgezonderd) vond dat de veiligheid van deze mensen in het streng islamitische Iran niet is gegarandeerd. Ex-moslims en homoseksuelen kunnen er niet openlijk voor hun overtuiging en geaardheid uitkomen.

Verdonk vond in maart nog dat uitzetting van uitgeprocedeerde homoseksuele en bekeerde christen-asielzoekers naar Iran weer verantwoord was. Juli vorig jaar had ze uitzetting opgeschort na de executie van twee homo's in Iran. Gisteravond beriep Verdonk zich, evenals haar collega Bot (Buitenlandse Zaken, CDA ), op de snel veranderende situatie in Iran. 'Het politieke klimaat wordt de laatste maanden steeds conservatiever', aldus Bot. Kamerlid Van der Staaij (SGP) betwijfelde of dat de werkelijke reden was. Hij wilde weten of Verdonk was bijgedraaid omdat een Kamermeerderheid haar beleid niet steunt of omdat ze een 'inhoudelijke afweging' had gemaakt. De minister zei dat ze heeft geluisterd naar zowel de argumenten van de Kamer als van mensenrechtenorganisaties.

Met zichtbare tegenzin beloofde Bot gisteren dat hij de komende maanden een nieuwe analyse over de mensenrechtensituatie in Iran laat maken waarin nog dieper dan in het huidige ambtsbericht wordt ingegaan op de positie van homoseksuelen en bekeerde christenen. Wel benadrukte hij enkele malen dat ambtsberichten altijd zorgvuldig totstandkomen. Ingewijden zeggen dat Bot Verdonk gisteravond tegemoet is gekomen om haar uit een netelige confrontatie met de Kamer te redden.