Duizendste lid voor digitale vakbond

Het is een beproefd recept voor verenigingen met teruglopende ledenaantallen: de introductie van het tientjeslid. De omroepverenigingen deden het massaal om hun A-status te behouden. Nu bieden ook vakbonden de mogelijkheid.

En met succes. Vakbond De Unie vierde onlangs, krap een maand na de introductie van de 'internetvakbond', dat zich meer dan duizend nieuwe leden hadden gemeld. En de eerste CAO is ook al binnen, zegt De Unie: Aegon-dochter Spaarbeleg.

De Unie is niet de enige. Onlangs kondigde de christelijke vakbeweging CNV een internetlidmaatschap aan, en vorig jaar al introduceerde de jonge vakbond Alternatief Voor Vakbond (AVV) een digitaal lidmaatschap voor 10 euro per jaar. 2.000 leden heeft die vereniging inmiddels. Maar de gedachte is een andere dan bij De Unie, zegt Martin Pikaart, vice-voorzitter van de bond. 'Wij willen dat alle werknemers kunnen meestemmen over de collectieve arbeidsovereenkomst. Daar zijn zij toch aan gebonden, ook als ze geen lid zijn.'

Dat is anders bij De Unie. Alleen leden mogen stemmen. In wezen is de 'internetvakbond' een andere naam voor een goedkoop lidmaatschap van De Unie zelf. 'Gewone' leden betalen ongeveer 15 euro per maand. En net zoals je bij de omroepen geen tv-gids krijgt, ben je bij De Unie als tientjeslid uitgesloten van kostbare zaken als bijvoorbeeld juridische bijstand. Voor een tientje krijg je het recht te stemmen over de CAO, en één gratis digitaal advies. Elk volgende consult kost een tientje.

Wat voor soort advies de leden vragen? 'Vooral algemene vragen over bijvoorbeeld vakantiedagen', zegt Unie-beleidsmedewerker L. Kruze. 'Wij geven eerstelijns advies. Bij een conflict kan het advies zijn om elders juridische bijstand te vragen.'