'Witwassen valt mee'

Nederland is geen belastingvrijhaven en trekt om die reden geen crimineel geld aan. “Deze kwalificatie is uit de lucht gegrepen“, aldus minister Zalm (Financiën, VVD). Hij beantwoordde vragen van Kamerlid De Wit (SP) naar aanleiding van een recent universitair onderzoek naar de omvang van witwassen in Nederland.

Het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht in opdracht van Financiën, kwam tot de conclusie dat jaarlijks in Nederland 18 à 25 miljard euro wordt witgewassen en dat het grootste deel hiervan afkomstig is van buitenlandse criminelen, met name uit de Verenigde Staten. Zij zouden gebruikmaken van het gunstige financiële en fiscale klimaat in Nederland voor trustkantoren.

Volgens Zalm wordt misbruik door buitenlandse criminelen en fraudeurs van het financiële systeem op verschillende manieren bestreden en zijn trustkantoren aan streng toezicht gebonden.

Zalm relativeert de conclusie van het onderzoek dat Nederland op de zevende plaats staat wat betreft aantrekkelijkheid voor witwassen. “De ranglijst is totstandgekomen op basis van een theoretisch model.“ Volgens het IMF, schrijft hij, is het Nederlandse anti-witwasbeleid “one of the best in the world“.