Wachten op kernenergie of nu alternatief kiezen

De energiebron van de toekomst is kernenergie, daar zijn CDA en PvdA het over eens. Maar wanneer begin je ermee?

Een ramp, noemde oud-premier Ruud Lubbers de maatschappelijke discussies over de ontwikkeling van kernenergie van vroeger. In de Rode Hoed in Amsterdam deed hij er gisteravond toch aan mee. “Ik kan mijn kinderen en kleinkinderen niet aandoen dat we de ontwikkeling van nucleaire energie laten liggen“, zei Lubbers.

Het debat, over de toekomst van kernenergie, spitste zich toe op de vraag of kernenergie schoon genoeg is om als alternatieve energievorm te dienen. Daarover verschilden staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) en Kamerlid Samsom (PvdA) ook nu weer van mening. Lubbers, tevens voorzitter van de raad van toezicht van Energieonderzoek Centrum Nederland, bemiddelde.

Van Geel wil graag aan de Kyoto-doelstellingen voldoen om de CO2-uitstoot te verminderen. Kernenergie is volgens hem de enige manier om dat, goedkoop, te realiseren. Bovendien is het een schoon alternatief: “Over twintig jaar zijn de technieken zo goed dat we bijna geen afval achterlaten.“ Maar daar wil Samsom niet op wachten. “Ik geloof best dat het schoon kan, maar op dit moment gebeurt het niet. Het is alsof we van een berg afrijden met een auto zonder rem en de verwachting hebben dat we onderweg die rem er nog in zullen zetten“, aldus de PvdA'er.

Van Geel en Samsom zijn er beide van overtuigd dat kernenergie uiteindelijk, in 2030, een schone alternatieve vorm van energie kan zijn. Maar moet je dan nu inzetten op de ontwikkeling daarvan of moet je de ontwikkeling van andere vormen van schone energie bevorderen? Van Geel kiest het eerste, Samsom het tweede. En Lubbers? “Ik ben voor energiebesparing, ontwikkeling van alterna-tieve energie, schoner maken van fossiele brandstoffen en voor kernenergie. In die volgorde.“

Lubbers volgt al decennialang de debatten over kernenergie. In het kabinet Den Uyl (1973-1977) was hij minister van Economische Zaken en betrokken bij de discussie rond de oprichting van de kerncentrale in Borssele. Van Geel en Samsom waren toen nog jong. Lubbers nu: “Regeringen worden niet gedwongen om kernenergie beter te ontwikkelen, doordat de milieubeweging als fundamentele tegenstander wordt gezien, niet als gesprekspartner.“

Deze zomer praat Van Geel over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van kernenergie. Een open markt is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Maar Lubbers is tegen. “Leg de verantwoordelijkheid bij regeringen, niet bij bedrijven.“ Van Geel zegt toe de opmerking over de verantwoordelijkheid van de overheid mee te nemen en Samsom knikt tevreden als Lubbers pleit voor de ontwikkeling van Nederland als duurzame energieleverancier. De oud-premier lacht. “En nu allemaal rond de tafel!“

    • Huib Modderkolk