'Uitspraak van Weisglas onjuist'

Staatsrechtgeleerde Tijn Kortmann zegt dat de uitspraken van Kamervoorzitter Weisglas 'niet waar' zijn. Toen de voorzitter zijn teleurstelling uitte over parlementariërs die kiezen voor het lokaal bestuur, zei hij dat de Kamer het 'hoogste controlerende college' is. Dat klopt niet, zegt Kortmann. (NRC)

pagina 8