Plantengroei reageert niet op extra CO

Rotterdam. Het aardse plantendek zal de snelle stijging van de atmosferische concentratie CO2 niet noemenswaardig afremmen. De hoop is vervlogen dat een stijgende concentratie CO2 de groei van planten en bomen zozeer versterkt dat die meer koolstof gaan vastleggen. De versterking van plantengroei door een hoge concentratie CO2, bekend van Westlandse groentenkassen, treedt in de natuur niet op, doordat de mineralenvoorziening tekort schiet. Deze gegevens blijken uit een `meta-analyse` van een overwegend Nederlandse onderzoeksgroep die opereert vanuit de University of California Davis. Kees-Jan van Groenigen en anderen publiceren de resultaten deze week in de Proceedings of the National Academy of Sciences.In een meta-analyse worden de resultaten van een grote hoeveelheid, vaak sterk uiteenlopende, onderzoeken volgens voorgeschreven statistische regels gecombineerd. Daarbij verdwijnt veel nuance omdat gegevens `op één hoop` worden gegooid.

De overwegend Nederlandse onderzoeksgroep analyseerde resultaten van onderzoek naar het effect van een forse verhoging van de concentratie CO2 op het gehalte organisch materiaal in de bodem gedurende minimaal één groeiseizoen. Het ging daarbij om proeven met natuurlijke vegetaties én met gekweekte planten, in de open lucht en in kassen. In het bijzonder werd gelet op de hoeveelheid stikstof die de planten in het bestudeerde seizoen hadden ontvangen. Planten die evenveel stikstof bleven ontvangen (ook als zure regen) leggen niet noemenswaardig meer koolstof vast. Er is geen verschil tussen natuurlijke of gekweekte gewassen. Wel nam de wortelmassa soms iets toe, maar kennelijk ten koste van organisch materiaal dat al in de grond aanwezig was.