Ook CDA steunt nu splitsing van energiebedrijven

Het CDA in de Tweede Kamer gaat na lang aarzelen akkoord met een splitsing van de energiebedrijven.

Hiermee tekent zich een grote Kamermeerderheid af voor de splitsingswet van de energiebedrijven die minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) morgen in de Tweede Kamer verdedigt. PvdA, VVD en GroenLinks hebben zich al eerder voor de splitsing uitgesproken, waartegen fel verzet bestaat van het management van de energiebedrijven.

De aarzelingen van het CDA zijn weggenomen door een toezegging van Brinkhorst dat de consumenten niet zullen opdraaien voor de kosten van de splitsing. “Brinkhorst is ons ver tegemoetgekomen“, aldus Kamerlid Jos Hessels (CDA). Hessels vreesde dat huishoudens gemiddeld tot 100 euro per jaar extra zouden moeten betalen voor hun energie. In de wet wordt vastgelegd dat de kosten de eerste zeven jaar niet op de consumenten mogen worden verhaald.

Doel van de wet is de energiebedrijven te splitsen in een productie- en leveringsbedrijf en in een netwerkbedrijf. De aandeelhouders mogen de productiebedrijven in hun geheel verkopen. Het CDA zal samen met de PvdA en de SP een motie indienen waarin vastgelegd wordt dat de juridische eigendom van de netwerken (de gasbuizen en en kabels) volledig in overheidshanden blijft. Wel krijgen institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, de mogelijkheid om 49 procent van de economische eigendom van de netwerkbedrijven te verwerven. Naar verwachting gaat Brinkhorst hiermee akkoord en dan kan wat het CDA betreft de splitsingswet doorgaan. “Dan heb ik al mijn punten binnen“, zegt Hessels.

Kamerlid Crone (PvdA), die zich van meet af aan sterk heeft gemaakt voor splitsing van de energiebedrijven, is verheugd over de opstelling van het CDA. “Dit biedt perspectief, nu moeten we doorpakken“, zegt hij. Hij verwacht dat de energiebedrijven - Essent, Nuon, Eneco, Delta - gegeven de nieuwe situatie snel “de knop zullen omzetten“. Crone wil dat de bedrijven besluiten tot samenwerking bij de bouw van een nieuwe centrale voor de industriële grootverbruikers van energie.

Tot nu toe wilden de energiebedrijven geen investeringen doen in een nieuwe centrale omdat ze vreesden door de splitsing hogere financieringskosten te moeten dragen. Crone verwacht dat de garantie van stroomafname door grootverbruikers voldoende financiële zekerheid biedt voor de bouw van een nieuwe centrale.

    • Roel Janssen