Onenigheid over asbestvergoeding

Het voormalig asbestverwerkend bedrijf Eternit uit Goor en het ministerie van VROM zijn het oneens over de schadevergoeding voor slachtoffers van asbest van het bedrijf dat in het milieu terecht is gekomen.

Beide partijen zijn het niet eens over een aantal voorwaarden. Zo wil het in de Hof van Twente gevestigde Eternit alleen smartengeld uitkeren aan (nabestaanden van) slachtoffers uit die plaats die op 16 december 2005 in leven waren. “Wij willen iets doen voor de mensen die er nog wat aan hebben“, zegt advocaat J. Bruidegom namens Eternit. Staatssecretaris Van Geel vindt de voorgestelde regeling van Eternit te beperkt en wil dat meer nabestaanden er een beroep op kunnen doen.

De tijdelijke regeling van Eternit is gemaakt op verzoek van het ministerie en moet de periode overbruggen tot er een landelijke regeling is voor milieuslachtoffers. Als eerste heeft Eternit 53.000 euro aangeboden aan een weduwnaar uit Goor wiens vrouw drie weken geleden is overleden aan mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker). De ziekte had ze opgelopen door het inademen van asbestvezels van het erf van haar huis. In het verleden zijn veel wegen, paden en erven in de omgeving van de Eternitfabrieken in Goor en Harderwijk met asbestcementafval verhard. Eternit heeft tot dusver alleen smartengeld betaald aan slachtoffers die via het werken in de asbestfabriek mesothelioom hebben opgelopen. Pas nadat door onderzoek in de Hof van Twente een verband was aangetoond tussen mesothelioom en met asbest verharde paden en wegen, gaf Eternit aan zich verantwoordelijk te voelen voor “milieuslachtoffers', zonder aansprakelijkheid te erkennen.

Slachtoffers die in aanmerking willen komen voor de regeling moeten voor 1994, toen Eternit stopte met de verwerking van asbest, minimaal tien jaar in de gemeente hebben gewoond. Eternit weigert om die reden smartengeld te betalen aan een mesothelioomslachtoffer uit Wierden. Zijn ouderlijk huis staat net buiten de gemeentegrens. De 44-jarige man heeft gisteren in kort geding geëist dat Eternit een voorschot op een schadevergoeding betaalt. De Almelose rechtbank doet over twee weken uitspraak.