Omgeving bepaalt helft huizenprijs

De prijs van woningen hangt voor meer dan de helft af van hun omgeving. De meeste invloed hebben werkgelegenheid in de nabijheid, sociale status van de buurt, en aanwezigheid van snelwegen. Dat concludeert het Ruimtelijk Plan Bureau (RPB) in een vandaag verschenen studie, De prijs van de plek. Voor het onderzoek is aan de hand van een groot aantal woningverkopen uit de periode tussen 1998 en 2003 onderzocht wat de sociale, functionele en fysieke aspecten van de woonomgeving betekenen voor de prijs van een woning.

In de steden is de kwaliteit van de omgeving belangrijker voor de prijs van huizen dan op het platteland. Het gaat daarbij vooral om de aanwezigheid van werkgelegenheid . “Hoe meer banen te bereiken zijn vanuit de woning binnen kortere tijd, hoe hoger de woningprijs“, zo schrijven de onderzoekers.

De nabijheid van een snelweg heeft negatieve gevolgen voor de prijs van een woning in de stad door overlast van geluid en stank. Op het platteland maakt de nabijheid van een snelweg woningen juist duurder, omdat dit de bereikbaarheid vergroot.

In de stad is de sociale status van een buurt en het aandeel niet-westerse allochtonen in deze buurt van grote invloed op de prijs.