`Meer gezicht voor Raad van Europa`

STRAATSBURG. De Raad van Europa moet een steviger politiek profiel krijgen. Dit staat in een gisteren gepresenteerd rapport van de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker. De inmiddels uit 46 landen bestaande Raad van Europa houdt zich van oudsher bezig met mensenrechten. Met de aangekondigde oprichting van een Europees agentschap voor de mensenrechten van de EU, ontstond bij de Raad vrees voor overlapping. In zijn rapport bepleit Juncker een duidelijk onderscheid tussen taken die de Europese Unie en die de Raad op zich neemt. Juncker stelt voor in de toekomst een oud-premier van één van de lidstaten als secretaris-generaal van de Raad aan te stellen. Verder zou de Europese Unie in 2010 als geheel lid moeten worden van de Raad.