Kritiek energiesector op rapport over splitsing

De grote energiebedrijven hebben felle kritiek op het rapport van de commissie-Kist dat pleit voor de splitsing van de energiebedrijven. Het rapport is volgens de energiebedrijven eenzijdig, onzuiver, onzorgvuldig, niet serieus en naïef. Het geeft daarom 'geen goed houvast voor een verantwoorde besluitvorming'.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de splitsing van de energiebedrijven in een productie- en leveringsbedrijf, dat geprivatiseerd mag worden, en een netwerkbedrijf dat voor een belangrijk deel in publieke handen dient te blijven. Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) heeft op verzoek van de Kamer laten uitzoeken of de gegevens kloppen waarop hij zijn voornemen om de energiebedrijven te splitsen baseert. Het onderzoek, verricht door een commissie van drie deskundigen onder leiding van oud-NMa-directeur A.W. Kist, steunde Brinkhorst.

Het management van de energiebedrijven - Essent, Nuon, Eneco en Delta - is fel gekant tegen de splitsing. Ze vrezen uitlevering van de Nederlandse energiesector aan buitenlandse energiegiganten.

In hun reactie sommen de energiebedrijven negentien onvolkomenheden in het rapport op. 'Op hoofdpunten waarover de Kamer duidelijkheid hoopte te krijgen, is geen uitsluitsel verschaft', aldus de reactie. 'Bovendien is de commissie haar boekje te buiten gegaan door een inhoudelijk oordeel uit te spreken over de splitsing. Dat was haar taak niet.'

Volgens de vier energiebedrijven zal splitsing niet, zoals Brinkhorst beweert, tot meer concurrentie leiden, maar tot minder.

Dossier elektriciteit: www.nrc.nl/economie