Ik werd burgemeester en heb geen spij t

Peter Rehwinkel (PvdA), was Kamerlid en is sinds 2004 burgemeester van Naarden.

'Het is een voorrecht op verschillende plekken werkervaring op te doen.'

De Kamer als ervaring Naam: Peter Rehwinkel Leeftijd: 41 PvdA- Kamerlid van 1995 tot 2002. Daarvoor: o.a.particuliersecretaris van Minister van Onderwijs Jo Ritzen. Ook schreef hij aan de Rijksuniversiteit Groningen een proefschrift over de functie van minister-president. Daarna: sinds 2004 burgemeester van Naarden. Ook secretaris van het Genootschap van Burgemeesters. DENHAAG:DEC2001 PVDA_kamerlid Peter Rehwinkel FOTO TWEEDE CAMERA Tweede Camera

Het lidmaatschap van de Tweede Kamer is eervol en boeiend. Toch begrijp ik de overstap van Adri Duivesteijn, Marijke Vos en anderen (zie kader, red.) naar het lokaal bestuur. Zelf heb ik er nooit spijt van gehad.

Het is een voorrecht om in het leven op verschillende plekken werkervaring op te doen. Op betrekkelijk jonge leeftijd heb ik de wetenschappelijke wereld mogen verkennen, als particulier secretaris binnen een ministerie gefunctioneerd, gewerkt bij het wetenschappelijke bureau van een politieke partij en acht jaar in het hart van de nationale politiek gezeten. Telkens meende ik veel profijt te hebben van eerder opgedane ervaringen.

'Den Haag is verslavend', wordt vaak gezegd. Is het dan niet heel gezond dat politici die jaren op het Binnenhof hebben doorgebracht, onder de kaasstolp vandaan komen? Ruud Luchtenveld - kandidaat-wethouder voor Amersfoort - heeft menige begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer achter de rug. Ook voor Peter van Heemst was het lijsttrekkerschap in Rotterdam vast en zeker een nieuwe uitdaging. Hun plaatsen worden ingenomen door Kamerleden met frisse inzichten. Heel waardevol zullen zij de Haagse mores ter discussie stellen, voor zich er ook weer aan te conformeren.

Ik wilde het, mede door mijn toedoen tot stand gebrachte, dualisme in de gemeentepolitiek wel eens zien. Hoe goed ik het lokaal bestuur meende te kennen, oordelen bleek ook nu weer beter te zijn op basis van ervaren. Het burgemeesterschap van Naarden bood de kans om bestuurlijke en managementervaring op te doen. Oud-Kamerleden schijnen bij carrièrevervolg vaak te stuiten op gebrek aan managementervaring. Besturen - waar wil ik met mijn stad naar toe? - is van heel andere aard dan de hoofdzakelijk controlerende taak van een parlementariër. Ik beschouw het lidmaatschap van de Tweede Kamer als zo eervol, dat 100 procent motivatie mag worden verwacht. Waarom waarderen we eigenlijk niet meer dat men bij verlies daarvan niet aan de blauwe Kamerzetels blijft plakken, maar plaatsmaakt?

Kamervoorzitter Weisglas vreest voor de kwaliteit van de Tweede Kamer. Kamerleden moeten volgens hem zeker acht jaar blijven zitten. Dit geldt voor de meesten die nu vertrekken. Ik gun ze daarom hun nieuwe uitdaging en hoop dat ze er net zoveel plezier aan beleven als ik.

Peter Rehwinkel (PvdA) is burgemeester van Naarden.

    • Peter Rehwinkel