het beeld

Er zijn avonden dat het vooral opvalt wat je niet te zien krijgt op televisie. De opening van deze krant betrof gisteren een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), dat adviseert vooral in contact te blijven met moslimorganisaties in binnen- en buitenland, al was het maar om de daar snel om zich heen grijpende moderniseringsprocessen te stimuleren. De Pavlov-reacties van sommige politici zijn voorspelbaar, maar niet oninteressant. Aangezien de televisie doorgaans elke rel over de verhouding tussen islam en autochtone Nederlanders tien keer uitvergroot en het WRR-standpunt een debat verdient, gordde ik mij aan voor een serie stevige soundbites in Twee Vandaag, Netwerk en Nova.

Ned.1 (IKON), Geloof, seks & (wan)hoop, 11 april, 23.38u.
    • Hans Beerekamp