Groningse communisten geven het op

Het laatste communistische bolwerk van Nederland lijkt geslecht. Vijf oud-raadsleden van de NCPN in de Oost-Groningse gemeente Reiderland hebben hun lidmaatschap opgezegd uit onvrede met de conservatieve partijkoers.

Het is de tweede klap voor de partij, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart drie van de vijf zetels verloor. Volgens voormalig NCPN-fractievoorzitter Zwanie Tielman (51) dicteerde de “oude garde“ de jongeren. “Elk nieuw initiatief werd afgekapt, heel frustrerend. Wij moesten ondertekenen wat zij opstelden. Maar wij zijn geen soldaten die alleen maar uitvoeren.“ Aanleiding tot hun vertrek was een ledenvergadering vorige week, waar de jonge leden (van 38 tot 51 jaar) “snotneuzen“ werden genoemd, aldus Tielman. Zij blijft op persoonlijke titel in de raad.

De NCPN vormde de afgelopen vier jaar met Gemeentebelangen het college in Reiderland, met Hans Heres als NCPN-wethouder. Die wilde niet meer terugkeren in het college, maar wel weer fractievoorzitter worden. Daarmee ging Tielman niet akkoord. “De oude garde heeft veel bereikt, maar is de afgelopen twintig jaar blijven stilstaan“, zegt zij. Heres was niet bereikbaar voor commentaar. Bij bestuurslid Albert Schwertman (80) komt het opstappen van de vijf fractieleden (en twee gewone leden) hard aan. Hij noemt Tielmans uitlatingen “pertinente leugens“ en “een trap in de rug van de arbeidersbeweging“. Ook vindt hij het “inconsequent“ dat ze in de raad blijft. Hij stelt dat hij enkele jaren geleden als partijvoorzitter van de afdeling Reiderland juist plaatsmaakte voor de jongere Bert Jansen. Toch is de affaire niet de doodsteek voor de communisten in Oost-Groningen, meent hij. ,,Er komen juist steeds meer jongeren bij.“ Schwertman is op zijn beurt in een “jubelstemming“ door de “moedige protesten van jongeren in Frankrijk“ tegen plannen van de regering voor een flexibeler arbeidscontract.