Geloof ondernemer beïnvloedt werk

Tilburg. Driekwart van de Nederlandse ondernemers laat zijn dagelijks werk beïnvloeden door zijn levensovertuiging. Dat bleek op het symposium Passie, Geloof en Ondernemen, georganiseerd door de Universiteit van Tilburg. Onderzoekers Johan Graafland en Corrie Mazereeuw stelden daar vast dat gelovige zakenmensen niet noodzakelijk maatschappelijk verantwoorder ondernemen. Zo blijken bijvoorbeeld protestants-christelijke ondernemers weliswaar vaak filantropisch nevenwerk te doen, maar ze zijn minder dan andere groepen geneigd gelijke kansen te geven aan vrouwen en allochtonen.