Eurotunnel wil weer uitstel voor betaling schulden

Parijs, 12 april. Eurotunnel, de exploitant van de treinverbinding onder het Kanaal, wil de termijn waarbinnen het zijn schulden niet hoeft terug te betalen weer verlengen. In februari leek het er nog op dat een overeenkomst mogelijk zou zijn voor de schulden van omgerekend 9 miljard euro, maar nu wil Eurotunnel de termijn verlengen tot 12 juli, zo liet het vanochtend weten. Eerder werd al een termijn van zes maanden overeengekomen. Die liep tot eind januari, waarna een verlenging tot eind maart van kracht werd. De schulden dateren uit de periode dat de tunnel werd aangelegd, toen de bouwkosten ver werden overschreden.