De Kamer loopt leeg - is dat erg of gezond?: Kamerlidmaatschap is niet heilig

Met de overstap van Kamerleden naar het lokaal bestuur is weinig mis, omdat Kamer én gemeenten gebaat zijn bij een frisse wind, meent Peter Rehwinkel.

Het lidmaatschap van de Tweede Kamer is eervol en boeiend. Toch begrijp ik de overstap van bijvoorbeeld Adri Duivesteijn en Marijke Vos naar het lokaal bestuur. Zelf heb ik er nooit spijt van gehad.

Het is een voorrecht om in het leven op verschillende plekken werkervaring op te doen. Op betrekkelijk jonge leeftijd heb ik de wetenschappelijke wereld mogen verkennen, als particulier secretaris binnen een ministerie gefunctioneerd, gewerkt bij het wetenschappelijke bureau van een politieke partij en acht jaar in het hart van de nationale politiek gezeten. Telkens meende ik veel profijt te hebben van eerder opgedane ervaringen.

Al in de eerste week van mijn Tweede-Kamerlidmaatschap voelde ik me als een vis in het water, ook door het opdoen van politieke en andere vaardigheden elders.

“Den Haag is verslavend“, wordt vaak gezegd. Is het dan niet heel gezond dat politici die jaren op het Binnenhof hebben doorgebracht, onder de kaasstolp vandaan komen? Ruud Luchtenveld, kandidaat-wethouder voor Amersfoort, heeft menige begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer achter de rug. Ook voor Peter van Heemst was het lijsttrekkerschap in Rotterdam vast en zeker een nieuwe uitdaging. Hun plaatsen worden ingenomen door Kamerleden met frisse inzichten. Zij zullen bijvoorbeeld de Haagse mores ter discussie stellen, voor zich er óók weer aan te conformeren.

Ik wilde het, mede door mijn toedoen tot stand gebrachte, dualisme in de gemeentepolitiek wel eens zien. Hoe goed ik het lokaal bestuur meende te kennen, oordelen bleek ook nu weer beter te zijn op basis van ervaren. Het burgemeesterschap van Naarden bood de kans om bestuurlijke en managementervaring op te doen. Oud-Kamerleden schijnen bij carrièrevervolg vaak te stuiten op gebrek aan managementervaring. Besturen - waar wil ik met mijn stad naar toe? - is iets heel anders dan de hoofdzakelijk controlerende taak van een parlementariër. Ik beschouw het lidmaatschap van de Tweede Kamer als zo eervol, dat 100 procent motivatie mag worden verwacht. Waarom waarderen we eigenlijk niet meer dat men bij verlies daarvan niet aan de blauwe Kamerzetels blijft plakken, maar plaatsmaakt?

Kamervoorzitter Weisglas vreest voor de kwaliteit van de Tweede Kamer. Ik deel zijn oordeel dat kandidaatstellingscommissies gericht moeten zijn op behoud van ervaring en niet alleen maar op zoveel mogelijk vernieuwen. Kamerleden moeten volgens hem zeker acht jaar blijven zitten. De meeste Kamerleden die nu vertrekken hebben aan deze “eis' voldaan. Vervolgens een nieuwe uitdaging aangrijpen is bepaald zo gek nog niet.

Peter Rehwinkel (PvdA) is sinds 2004 burgemeester van Naarden.

    • Peter Rehwinkel