correcties & aanvullingen

Krokodilachtige vis

Het artikel Vis en viervoeter ineen (7 april, pagina 20) noemt voor het fossiel een vindplaats op 150 kilometer van de Noordpool. Bedoeld was de magnetische Noordpool. De vindplaats ligt op 1.600 kilometer van de geografische Noordpool.