Advocaten: geen straf voormalige Ahold-bestuurders

Voormalig Ahold-bestuurders Cees van der Hoeven en Michiel Meurs moeten worden vrijgesproken van alle aanklachten die het openbaar ministerie (OM) tegen hen heeft geformuleerd. Dat concludeerden de raadslieden van de ex Ahold-top gistermiddag aan het eind van hun pleidooien voor de Amsterdamse rechtbank. De advocaten van de andere twee verdachten voeren morgen hun verdediging.

De raadslieden van Van der Hoeven en Meurs betoogden twee dagen lang dat hun cliënten op strafrechtelijk gebied niets te verwijten valt. Volgens hen is de Ahold-zaak vooral een discussie over boekhouden. Los daarvan is er in de visie van de advocaten op geen enkel moment sprake van opzet geweest en hebben de bestuurders steeds te goeder trouw gehandeld, ook toen het ging om het geheim houden van zogenaamde “side letters'. Die gaven immers vanuit het oogpunt van de verdachten geen ander beeld van de zeggenschap van Ahold in een aantal joint ventures, de kern van de strafzaak. Dat kan wellicht als dom of zelfs roekeloos worden gekwalificeerd, maar niet als het willens en wetens verzwijgen van de waarheid, aldus Meurs' raadsman Ed van Liere: ,,Roekeloosheid valt binnen culpa, maar niet binnen opzet“.

De advocaten herhaalden hun kritiek richting het OM dat lichtvaardig met de zaak zou zijn omgegaan. Bovendien zou justitie inconsequent hebben gehandeld in de bejegening van Aholds huisaccountant Deloitte. De advocaat van Van der Hoeven wees erop dat Deloitte jarenlang vroeg om een schriftelijke bevestiging van Aholds zeggenschap. Maar toen die uitbleef, tekende de accountant toch de jaarrekeningen. ,,Een officier die zijn eigen stelling serieus neemt,behoort ter plekke in te grijpen en de getuige te waarschuwen dat zowel zijn positie als de positie van firma waaraan hij verbonden was, verschuiftvan getuige naar verdachte“, aldus de raadsman.

Het OM heeft Deloitte niet als verdachte aangemerkt, ondanks stevige kritiek op de handelwijze van de accountant. Wel overweegt Justitie een tuchtklacht. Het OM zal volgende week donderdag inhoudelijk reageren op de pleidooien van de verdediging.

www.nrc.nl: Blog aholden volledige teksten van het requisitoir en de pleidooien.