Slecht nieuws voor Franse economie

Uiteindelijk was het een onvoorwaardelijke overgave. De Franse regering ging volledig door de knieën voor de eis van de demonstranten om de CPE, het omstreden arbeidscontract voor jongeren, te schrappen. Er zullen vóór de volgende verkiezingen in april 2007 geen nieuwe pogingen tot arbeidshervorming meer plaatsvinden.

President Jacques Chirac had gehoopt het hoofd met enige waardigheid in de schoot te kunnen leggen. Maar zijn aanbod om de CPE wel in werking te stellen, maar onmiddellijk aan te passen, kwam te laat voor de boze menigten. Daardoor werd Dominique de Villepin, de minister-president die had beloofd de CPE nooit te zullen laten vallen, gedwongen om dat juist wel te doen.

Niemand in het Franse politieke establishment is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Chirac en Villepin hebben zich onbekwaam en laf getoond. De minister-president zei vorige week nog dat hij de strijd “tot het einde toe' zou voeren. Dat einde kon wel eens snel komen, maar dan voor zijn politieke carrière.

Ook Nicolas Sarkozy, de minister van Binnenlandse Zaken met presidentiële ambities, heeft zichzelf niet met roem overladen. Niet alleen bood hij zijn regering niet zijn volledige steun aan, maar hij kwam ook niet met een aanvaardbaar compromis. En de socialistische oppositie slaagde er evenmin in om alternatieven voor de bestrijding van de werkloosheid aan te dragen.

De demonstranten (voornamelijk studenten uit de middenklassen) mogen hun studie dan hebben onderbroken - een uitstel van de examens zou wel eens hun volgende eis kunnen zijn - ze hebben wel iets geleerd: de Franse regering buigt voor wanordelijkheden.

Dat is slecht nieuws voor de Franse economie. De dood van de arbeidshervormingen zal schadelijk blijken voor de groei. Het is waarschijnlijk ook slecht voor Europa in zijn geheel. Het risico bestaat dat de verzwakte regering het economische verstand op nul zet en probeert haar populariteit te verhogen door een anti-liberaal beleid. Wees op uw hoede voor meer protectionisme.

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Edward Hadas