Nedcar en next

Is nrc.next dan tóch de snelle en vooral ongenuanceerde versie van NRC Handelsblad? Want waarom krijgt Mitsubishi de schuld van het Nedcar drama (nrc.next, 4 april)? Heeft DaimlerChrysler niet steeds volgehouden door te gaan met de Smart? En wat kon Mitsubishi eraan doen dat de Volvo 50-productie door Ford naar een Focus-fabriek met overcapaciteit werd overgebracht?

Waarom u suggereert dat Mitsubishi een spel speelt met het bedrijf uit Zuid-Limburg, blijft dan ook geheel onduidelijk. Ik lees juist dat men de productie daar voort wil zetten, in elk geval tot 2010. En uiteraard tegen lagere kosten.

Het Mitsubishi-concern kan economisch ook niet anders. Of de overheid zou nog eens te hulp moeten schieten. Bijvoorbeeld om Mitsubishi te helpen met de productie van een model naast de Colt-serie . Misschien met een lening of een tijdelijk aandeelhoudersschap. Want de suggestie dat er wel een miljard euro in het Bornse bedrijf is gaan zitten, is ook weer zo ongenuanceerd. Immers: over 40 jaar genomen is dit slechts 25 miljoen per jaar - waar dan werk voor circa 10.000 personen per jaar aan vastzat. Alleen al aan salarissen is dat ruwweg 250 miljoen per jaar.

Ik vind overheidssteun dus wél de moeite van het overwegen waard. En de vergelijking met de Rover-beerput is zeer oneerlijk. Nedcar is al heel lang een bedrijf dat vooruitstrevend in elkaar zit, de hoogste kwaliteit levert en heel efficiënt kan draaien. Steun in deze voor Nedcar zo ongelukkige fase vind ik daarom gerechtvaardigd. Zoveel pech met het wegvallen van Volvo en Smart, plus de moeizame start van de nieuwe Colt, kan geen bedrijf in de autowereld op eigen kracht verwerken. En helaas zwemt moeder Mitsubishi momenteel ook niet in het geld. Onder deze omstandigheden zal het Europees best te verkopen zijn dat ons land te hulp schiet.

Hans Horwitz

Amsterdam