Israël verbreekt alle banden met Palestijnen

Israël verbreekt alle banden met de Palestijnse Autoriteit. Het Palestijnse bestuur onder leiding van president Abbas (Fatah) en premier Haniyeh (Hamas) wordt formeel beschouwd als 'vijandige eenheid'.

Officiële bijeenkomsten, dagelijkse contacten via liaisonbureaus en onderhandelingen met de president over 'vrede' zijn verboden. 'Wij beschouwen de Palestijnse Autoriteit als één geheel en niet als een orgaan met twee hoofden', aldus waarnemend premier Olmert gisteren na speciaal beraad over Hamas.

De Palestijnse Hamas-regering noemde de aankondiging van Israël om alle contacten te verbreken een oorlogsverklaring. President Abbas beschuldigt Israël van schending van het internationale recht.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben gisteren in Luxemburg besloten rechtstreekse betalingen aan de Hamas-regering stop te zetten. Maar tegelijk spraken zij af dat de Palestijnse bevolking zo min mogelijk de dupe mag worden van deze maatregel. Dit kan door hulp die nu nog via regeringskanalen loopt, zoals de salarissen voor onderwijzers en verplegers, op andere rekeningen te storten.

De EU is nog bezig met het in kaart brengen van alle mogelijkheden. Geen van de ministers kon dan ook aangeven hoeveel geld de Palestijnen daadwerkelijk zal worden onthouden. Betrokkenen in de Palestijnse gebieden gaan er van uit dat als gevolg van de financiële omleidingsroutes het leeuwendeel van de EU-steun kan worden voortgezet.

De EU en de afzonderlijke lidstaten steunen de Palestijnse gebieden met zo'n 500 miljoen euro per jaar.

De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Ursula Plassnik, wier land momenteel als roulerend voorzitter van de Unie optreedt zei dat de maatregel niet mocht worden opgevat als chantage of het straffen van de Palestijnse bevolking. Maar volgens haar moet ook rekening worden gehouden met de Europese belastingbetaler. Die moet er zeker van zijn dat zijn geld niet wordt gebruikt voor terroristische acties.

De Unie eist van de nieuwe Hamas regering dat deze de staat Israël erkent, het geweld afzweert en meewerkt aan de internationaal overeengekomen vredesplannen voor het Midden-Oosten. Als dat gebeurt zullen ook de directe betalingen aan de Hamas-regering worden hervat.