Internet Voorkeur

Diabetes. Het aantal mensen met diabetes neemt snel toe in Nederland en andere westerse landen. Volgens de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lopen ongeveer 750.000 mensen in Nederland een groot risico om op korte termijn diabetes te ontwikkelen. Daarnaast zijn er naar schatting 250.000 mensen die diabetes hebben zonder dat ze het zelf weten. Om in kaart te brengen hoe het met de risicogroepen zit, heeft het ministerie van Volksgezondheid een website over suikerziekte geopend. De site “kijk op diabetes' is vooral bedoeld voor de risicogroepen (mensen van 45 jaar en ouder met overgewicht en Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse Nederlanders). Op de site staat een test die het risico op suikerziekte meet. Er wordt gekeken naar het risico om binnen nu en 5 jaar diabetes te krijgen. De test, waarvoor de buikomvang gemeten moet worden, is in het Nederlands en het Turks. De “leefgezondcoach' op de site geeft adviezen over het aanpassen van de levensstijl.

De site over astma en sport.

De nieuwe site Astma Altijd Anders richt zich op een jonger publiek. Deze site, die is gemaakt door geneesmiddelenfabrikant AstraZeneca, bevat veel informatie over (top)sport, uitgaan en enkele weblogs van jonge astmapatiënten. Op het webforum kunnen mensen met astma ervaringen uitwisselen met lotgenoten.

www.kijkopdiabetes.nl; www.astmaaltijdanders.nl