Geld voor studie oude skeletten

Rotterdam, 11 april. Het ministerie van OCW stelt 500.000 euro ter beschikking voor archeologisch-medisch onderzoek van skeletten in Eindhoven. Daarmee is de begroting van de 2,5 miljoen euro kostende studie sluitend. Eerder leek het erop dat er geld ontbrak voor het onderzoek naar het historisch DNA, dat onder meer iets kan zeggen over erfelijke resistentie tegen pest en HIV. De gemeentelijk archeoloog graaft bij de Catharinakerk op het kerkhof, dat van 1200 tot 1800 in gebruik is geweest. Door de speciale lokale omstandigheden is DNA mogelijk goed bewaard gebleven.