EU stopt directe betaling bewind Hamas

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben gisteren besloten de rechtstreekse betalingen aan de regering van de Palestijnse organisatie Hamas stop te zetten. Maar tegelijk spraken zij af dat de Palestijnse bevolking zo min mogelijk de dupe mag worden van deze maatregelen.

Dit kan door hulpgelden die nu nog via regeringskanalen te lopen zoals de salarissen voor onderwijzers en ziekenhuispersoneel, op andere rekeningen te storten. De Unie is nog bezig met het in kaart brengen van alle mogelijkheden. Geen van de ministers kon dan ook aangeven hoeveel geld de Palestijnen daadwerkelijk zal worden onthouden. Betrokkenen in de Palestijnse gebieden gaan er van uit dat als gevolg van de financiële omleidingsroutes het leeuwendeel van de EU-steun overgemaakt blijft worden.

In totaal steunt de Europese Unie de Palestijnse gebieden met zo'n 500 miljoen euro per jaar. De helft komt voor rekening van de EU als geheel, de andere helft voor de lidstaten. Tijdens een beraad in Luxemburg hebben de ministers afgesproken dat de afzonderlijke EU-landen dezelfde gedragslijn zullen volgen als de Unie gezamenlijk.

De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Ursula Plassnik, wier land momenteel als roulerend voorzitter van de Unie optreedt zei dat de maatregel niet mocht worden opgevat als chantage of het straffen van de Palestijnse bevolking. Maar volgens haar moet ook rekening worden gehouden met de Europese belastingbetaler. Die moet er zeker van zijn dat zijn geld niet wordt gebruikt voor gewelddadige of terroristische acties.

De Unie eist van de nieuwe Hamasregering dat deze de staat Israël erkent, het geweld afzweert en meewerkt aan de internationaal overeengekomen vredesplannen voor het Midden-Oosten. Als dat gebeurt zullen ook de directe betalingen aan de Hamasregering worden hervat.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zullen ook geen contacten onderhouden met Hamasvertegenwoordigers uit de regering. Er zal wel kunnen worden gesproken op een “lager' ambtelijk niveau om administratieve en technische zaken te regelen.

De ministers riepen Israël op voor de Palestijnen bestemde belastinggelden en douaneopbrengsten snel over te maken. Dit geld is nu door Israël geblokkeerd. Op de vraag of deze oproep niet in strijd was met de actie van de EU, zei minister Bot dat hier gaat om geld waar de Palestijnen recht op hebben.