Energiesector laakt rapport over splitsing

De grote energiebedrijven hebben felle kritiek op het rapport van oud-NMa-bestuurder Kist dat pleit voor de splitsing van de energiebedrijven.

Het rapport is volgens de energiebedrijven eenzijdig, onzuiver, onzorgvuldig, niet serieus en naïef. Het geeft derhalve “geen goed houvast voor een verantwoorde besluitvorming“.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de splitsing van de energiebedrijven in een productie-en leveringsbedrijf dat geprivatiseerd mag worden, en een netwerkbedrijf dat voor een belangrijk deel in publieke handen dient te blijven.

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) heeft op verzoek van de Kamer laten uitzoeken of de gegevens waarop hij zijn voornemen om de energiebedrijven te splitsen, deugen. Het onderzoek, dat is verricht door een commissie van drie deskundigen onder leiding van oudbestuurder A.W. Kist, was - met enige slagen om de arm - zeer positief voor Brinkhorst.

Het management van de energiebedrijven - Essent, Nuon, Eneco en Delta - is fel gekant tegen de splitsing. Ze verwachten dat opsplitsing zal leiden tot waardeverlies voor hun bedrijven en tot uitlevering van de Nederlandse energiesector aan ongesplitste buitenlandse energiegiganten.

In hun reactie sommen de energiebedrijven negentien onvolkomenheden in het rapport van de Commissie-Kist op. “Op hoofdpunten waarover de Kamer duidelijkheid hoopte te krijgen, is geen uitsluitsel verschaft“, aldus de reactie. “Bovendien is de Commissie haar boekje te buiten gegaan door een inhoudelijk oordeel uit te spreken over de splitsing. Dat was haar taak niet.“

Volgens de vier energiebedrijven heeft de Commissie geen rekening gehouden met de fusiegolf onder energiebedrijven in Europa. Bij uitverkoop van de gesplitste ondernemingen zal het instrumentarium om een nationaal energiebeleid te voeren, wegvallen. Splitsing zal niet, zoals Brinkhorst beweert, tot meer concurrentie leiden, maar tot minder. De werkgelegenheidsaspecten van de gedeeltelijke privatisering worden gebagatelliseerd.