Een miljoen in acht stappen

Wie niet rijk geboren wordt, moet zelf voor zijn “levensreserve' zorgen. Met het “zaai- en oogstplan' kan die zomaar uitgroeien tot een miljoen.

Niet iedereen heeft (regelmatig) werk, neemt deel in een pensioen- of levensloopregeling, of woont in een eigen huis. Dus niet iedereen is pensioen- of eigen huis-miljonair. De manier om dit gemis te compenseren is het aanleggen van een Levensreserve. Dat is een kapitaal dat de eigenaar met stukjes en beetjes bijeenscharrelt. In de loop van de jaren kan die reserve uitgroeien tot een miljoen euro, zeker als je er jong mee begint, liefst vanaf je geboorte, en werkt volgens het hierna beschreven zaai- en oogstplan: het Zeno-plan.

1 De bedoeling van het Zeno-plan is om in dertig tot veertig jaar, of korter, een vermogen van een miljoen euro op te bouwen. In die periode leer je, al doende, je geldzaken te regelen. Je bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven te overzien. Zo groei je uit tot de financiële planner van je eigen bedrijfje.

2 De beste planner ben je zelf, want niemand heeft zoveel hart voor je zaken als jij. Je raakt thuis in de boeiende, vaak ondoorzichtige financiële wereld die zich richt op jou en andere consumenten. Haal je het gestelde miljoen niet, dan beschik je waarschijnlijk toch, dankzij alle inspanningen, over een bedrag van vele honderdduizenden euro's.

3 Zeno slaat ook op Zeno van Citium, de Griekse filosoof. De stoïcijn. Hij leefde van 340 tot 260 voor Christus en stichtte in Athene de filosofenschool Stoa. Volgens Zeno was gezond verstand de enige weg naar een rijk en gelukkig leven. Van hartstochten en passies moest hij niets hebben. Slechts degenen die hun emoties weten te overwinnen zijn wijs en vrij. Zijn favoriete eigenschappen zijn: moed, onwrikbaarheid en plichtsgetrouwheid. Bij het opbouwen van een Levensreserve moet je stoïcijns zijn. Dus: ban hartstochten uit, wees onverstoorbaar en gebruik je gezond verstand.

4 Een miljoen is haalbaar met regelmatige besparingen en een goed, belastingvrij rendement op je spaargeld, beleggingen en andere investeringen, zo blijkt uit de volgende voorbeelden. Jaarlijks 3.600 euro sparen (300 euro per maand) levert tegen 8 procent rendement per jaar na veertig jaar een miljoen op. Voor een hogere opbrengst moet je meer opzijleggen, langer investeren of een hoger rendement maken. Een rendement van 12 procent levert na veertig jaar drie miljoen euro op, bij een jaarlijkse inleg van 3.600 euro.

5 Dit plan is bedoeld voor iedereen, ongeacht burgerlijke staat, geslacht, beroep, inkomen of opleiding. Maar de leeftijd speelt wel een belangrijke rol. Wie jong begint, hoeft per maand of per jaar niet zoveel opzij te leggen als een ouder iemand. Of bereikt zijn of haar doel eerder. Wat niet betekent dat je jong moet zijn om dit plan met succes te volgen. Iemand van veertig jaar of ouder heeft vaak al iets achter de hand: een huis, wat aandelen of een erfenis, en kan met dat vermogen als basis de regels volgen en evenveel en tijdig oogsten als jongeren.

6 Je kan je nergens opgeven als deelnemer aan het Zeno-plan. Er is geen centraal punt waar men het initiatief van je overneemt. Je staat er alleen voor. Niemand geeft je een zetje. Je moet zelf de eerste stap zetten. Dat is de eerste hindernis op weg naar de finish.

7 Je mag tussentijds stoppen, want een uitgangspunt van Zeno is dat je, waar mogelijk, altijd vrij beschikt over je miljoen in wording. Je geld zit niet tientallen jaren vast in een verzekeringscontract, waarvan de afkoop veel geld kost. Of in een langlopende fiscaal vriendelijke constructie. Je mag op ieder moment met je regelmatige bijdragen stoppen. Vrijheid, blijheid.

8 Het geheim van deze strategie is de kracht, de magie, van rente op rente. Cumulatieve rente dus. Opbrengsten, zoals rente op spaargelden, dividenden en koerswinsten, moet je niet uitgeven, maar direct weer sparen, beleggen of investeren, om er zo extra opbrengsten mee te behalen. Je groeiende saldo, op lange termijn, lijkt net een sneeuwbal die naar beneden rolt en steeds dikker wordt.

    • Adriaan Hiele