correcties & aanvullingen

Triodos

In de grafiek bij het artikel Beleggen met goed geweten (3 april, pagina 23) worden aandelenfondsen vergeleken met de AEX-index. Het Triodos Groenfonds is echter een obligatiefonds en daardoor niet met de AEX vergelijkbaar.

EU-uitgaven

In het artikel 'Niemand is erg tevreden' (6 april, pagina 10) staat dat de totale EU-uitgaven van 2007 tot en met 2013 ruim 864 euro bedragen. Dit moet 864 miljard euro zijn.

Europarlement

In het bericht Europarlement: extra geld Erasmusbeurs (7 april, pagina 10) wordt Annelies Pilon europarlementariër genoemd. Zij is woordvoerder van de PvdA-fractie in Brussel.

Filosofie

Het inzetje bij het artikel Achter de schijn van de BNN-cultuur (10 april, pagina 9) vermeldt dat filosofie sinds 1990 officieel examenvak is op havo en vwo. Voor havo is filosofie sinds 1998 een officieel examenvak.