Canada wil ander klimaatbeleid

Toronto, 11 april. Canada acht de eisen van het Kyoto-protocol ter reductie van broeikasgassen onhaalbaar. De nieuwe, conservatieve regering bekijkt nu ”alle opties” voor Canada`s klimaatbeleid.