Canada denkt na over nieuw klimaatbeleid

Canada voorziet niet te kunnen voldoen aan de eisen van het Kyoto-protocol ter beperking van de uitstoot van broeikasgassen en “bekijkt alle opties“ met betrekking tot zijn beleid rond klimaatverandering.

De nieuwe, conservatieve regering in Ottawa acht de doelstellingen van het internationale verdrag “onrealistisch'.

Dat heeft de Canadese minister van Milieu, Rona Ambrose, gezegd in reactie op vragen over de positie van het nieuwe kabinet ten aanzien van Kyoto. De Conservatieven, die Canada sinds twee maanden regeren met een minderheidskabinet, waren tegen de ratificatie van het klimaatverdrag door Canada. Hoewel ze niet hebben geopperd om de Canadese steun aan het akkoord op te zeggen, schrappen ze de plannen van het vorige, liberale kabinet om de Kyoto-doelstellingen te halen.

“Het is onmogelijk voor Canada om de Kyoto-doelen te bereiken“, aldus Ambrose. Onder het verdrag, geratificeerd door het Canadese parlement in 2002, is Canada verplicht zijn uitstoot van broeikasgassen per 2012 met zes procent terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990. In plaats daarvan is de Canadese uitstoot met bijna 30 procent gegroeid, zei ze - een “zeer verontrustende“ ontwikkeling die echter ook in andere landen waarneembaar is.

“Ik heb besprekingen gevoerd met andere lidstaten en onze internationale partners, en zij bevinden zich allen in dezelfde positie als wij“, zei Ambrose, die momenteel fungeert als voorzitter van het Raamwerk rond Klimaatverandering van de Verenigde Naties. Ze is van plan de Canadese twijfel aan de haalbaarheid van de huidige doelstellingen aan de orde te stellen bij een bijeenkomst van Kyoto-landen in Bonn. Canada is verantwoordelijk voor ongeveer 3,3 procent van 's werelds uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, die verantwoordelijk worden geacht voor de opwarming van de aarde.

De Conservatieven hebben kritiek op voorgenomen miljardenuitgaven om uitstoot te beperken. Die dreigen volgens hen zonder bevredigende resultaten te blijven. Ook maken ze bezwaar tegen emissiehandel, waarbij uitstootrechten kunnen worden gekocht van andere lidstaten. Landen die Kyoto hebben geratificeerd kunnen na 2012 worden beboet als ze de doelen niet halen. “Ik zal de belangen van Canadese belastingbetalers verdedigen, alsmede de Canadese positie om klimaatverandering te benaderen met een reëel en effectief plan“, aldus Ambrose.

    • Frank Kuin