“Aholdtop handelde nooit strafbaar'

De voormalige top van Ahold heeft nooit bewust valse informatie gegeven over de zeggenschap van het bedrijf in een aantal buitenlandse samenwerkingsverbanden. Er is dan ook geen sprake van strafbaar handelen. Dat betoogde de verdediging vanochtend van de vier oud-Ahold bestuurders die terecht staan in de rechtszaak rond het boekhoudschandaal van het concern. De advocaten begonnen gisteren voor de Amsterdamse rechtbank aan hun pleidooien die nog de hele week zullen duren.

Volgens de raadsman van voormalig financieel-directeur Meurs is er geen enkel bewijs dat zijn cliënt “bewust het risico aanvaardde dat hij in strijd met de waarheid handelde“. Bovendien ontbreekt volgens hem ieder bewijs van opzet. Ook de raadslieden van oud bestuursvoorzitter Cees van der Hoeven benadrukten dat. Het feit dat hij bepaalde informatie achterhield betreurt hij, maar “valt buiten de strafrechtelijke context“, aldus de raadsman vanochtend. Volgens de verdediging bestaat er een groot verschil tussen verwijtbare missers - iets wat in het civiele recht thuishoort - en het opmaken van valse documenten, waarbij “welbewust aperte onwaarheden zijn opgetekend“.

De advocaten openden gisteren en vandaag frontaal de aanval op het openbaar ministerie (OM), dat volgens hen eenzijdig opereert, het strafdossier “op lichtzinnige wijze heeft opgebouwd“ en ten onrechte blijft spreken van een “schandaal'. “Een dergelijke beeldvorming is goed voor de bühne, maar doet de waarheidsvinding tekort“, aldus Meurs' raadsman Ed van Liere. Van der Hoevens raadsman Mischa Wladimiroff: “Justitie heeft de “hype van verguizing' overgenomen van de media en bekritiseert de kern van het ondernemingsklimaat in Nederland, groei van een onderneming is niet goed, maar slecht“.

De verdediging onderstreepte vanmorgen dat vele boekhoud-deskundigen elkaar tegenspreken over het al dan niet terecht meetellen van de omzetten van een aantal joint ventures. Op basis van het dossier kan volgens de raadslieden niet worden aangetoond dat Ahold de jaarrekeningen vals opmaakte, noch in Nederland, noch in de Verenigde Staten.

www.nrc.nl:blog Ahold