Aantal geslaagden op mbo sterk gestegen

Den Haag. Het aantal studenten dat met een diploma het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaat is de afgelopen zes jaar sterk gestegen. In het schooljaar 2003-2004 haalden 127.000 scholieren hun diploma, 23 procent meer dan in het schooljaar 1997-1998. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren. Vooral het aandeel mbo-geslaagden in de sector zorg en welzijn nam toe: van 29 procent (1999-2000) naar 34 procent (2003-2004). Het aandeel van de sector techniek daalde in die periode juist van 34 procent naar 29 procent.